Проектування

Реконструкція заготівельного цеху літ. «А-1» за адресою:

м Харків, Мерефянське шосе №4 з розширенням виробничих площ

Керівник: проф. Шмуклер В.С

Колектив: Махмутов Б.С., Фуксман О.А., Суржан Є.О., Петрова О.О.

Підприємство ТОВ «Кондпром» розташоване в південно-східній частині м. Харкова. Проектований заготівельний цех призначений для розширення діючого кондитерського виробництва.

При проектуванні об'єкта використані конструктивні системи «ПІК» і «СТІСК». Каркас будівлі металевий з сіткою колон цокольного поверху 12,0х12,0м, 1-го поверху - 12,0х24,0м. На відм.0,000 влаштовується збірне залізобетонне перекриття з плит 12,0х1,2м, що виготовляються методом безперервного вібропресування з обпиранням на металеві балки. Покриття цеху передбачено металевою просторовою структурною конструкцією «СТІСК» розміром 24,0х36,0м.

01 16 Edited

Адміністративний корпус ТОВ «Кондпром»

02 24 Edited03 31

Проектований цех ТОВ «Кондпром». Процес монтажу покриття


Автостанція по пров. Піскунівському, 4 в м Харкові

Керівник: проф. Шмуклер В.С.

Колектив: Махмутов Б.С., Краснов С.М., Гойшін О.І., Мільошкін Д.С.

Виконана конструктивна частина проекту реконструкції існуючої будівлі, побудованої в 1984 р.

Будівля одноповерхова, однопролітна з прольотом L = 13,0м виконана в металевому каркасі з нерегулярною сіткою колон. Нове покриття виконано з використанням просторової структури «СТІСК». Структурне покриття спирається на обв'язувальні балки, які встановлюються на існуючі колони. Існуючі колони посилюються додатковими сталевими елементами.

04 42

Навіси над автостанцією


Навіси над входами і павільйони для розміщення підприємств торгівлі та

обслуговування на станції метро «Центральний ринок» в м.Харкові

Керівник: проф. Шмуклер В.С.

Колектив: Фуксман О.А., Рапіна К.О., Алешечкіна Т.М., Петрова О.О.

Покриття навісів запроектовано з використанням конструктивної системи «СТІСК». На об'єкті встановлено датчики прискорення для здійснення динамічного моніторингу роботи будівельних конструкцій.

05 61

Система «СТІСК»

06 81

Датчики прискорень


Ринковий комплекс з автостанцією по вул. Академіка Павлова, 323-А в м. Харкові

Керівник: проф. Шмуклер В.С.

Колектив: Гойшін О.І., Махмутов Б.С., Петрова О.О., Суржан Є.О., Топоркова К.С.

При проектуванні фундаменту будівлі автостанції використані принципи конструктивної системи «Монофант». Фундамент являє собою монолітну залізобетонну ортотропну плиту із заповненням пустотами (внутрішня опалубка) пінополістиролом. Висота плити Нплити = 1000 мм. Нижня плита 150 мм, верхня - 100 мм. Наведена товщина плити Ннав. = 330 мм. Тиск під підошвою фундаменту σ = 0,4 кгс / см2.

Каркас металевий, в плані вписаний в прямокутник з розмірами в осях 21,6х11,4 м, опалюваний, з утепленою покрівлею по оцинкованому профнастилу.

Колони квадратного перетину з труби 160х5 мм, защемлення в фундаментах.

Покриття запроектовано з використанням конструктивної системи «СТІСК». Стійкість каркаса забезпечується кладкою поздовжніх і поперечних стін і защемлением колон у фундаменти.

07 91 Edited

08 101 Edited


 

Капітальний ремонт з метою ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку

по пр. Московському, 248г в м. Харкові

 

Керівник: проф. Бабаєв В.М., проф. Шмуклер В.С.

Колектив: Махмутов Б.С., Гойшін О.І., Краснов С.М., Седишев Є.С., доц. Гапонова Л.В.

Розроблено робочий проект капітального ремонту житлового будинку, яким передбачається відновлення або заміна зруйнованих конструкцій зі збереженням об'ємно-планувальних рішень в первісному вигляді згідно типового проекту 16-ти поверхового 1-секційного 64-квартирного великопанельного житлового будинку по серії 3С-16 з поліпшенням експлуатаційних показників.

Робочим проектом передбачено відновлення жорсткісного і міцнісного ресурсів 16-ти поверхового будинку. В рамках цих робіт була передбачена часткова заміна стінових залізобетонних панелей на каркасні полегшені конструкції, заміна зруйнованих збірних плит перекриття на нові монолітні (9-й, 10-й, 11-й поверхи); а також посилення плит перекриття і внутрішніх поперечних несучих стінових панелей.

09 112

10 121 Edited


Обстеження стану будівельних конструкцій споруд і приміщень зв'язку в рамках роботи

«Модернізація системи зв'язку та передачі даних національного центру управління та випробувань космічних засобів»

Керівник: проф. Шмуклер В.С.

Колектив: проф Кукунаєв В.С., доц. Псурцева Н.О.

Виконано оцінку стану будівельних конструкцій комплексу споруд і приміщень зв'язку для визначення можливості встановлення в окремих місцях додаткового обладнання.

В програмі виконання робіт вирішені наступні завдання:

- технічний стан несучих елементів споруд і приміщень повинно забезпечити сприйняття технологічних навантажень, які визначаються характеристиками і параметрами існуючого і проектованого обладнання;

- несучі конструкції будівель, повинні сприймати метеорологічні навантаження, а також сейсмічні, які визначаються відповідно до мікрорайонуванні.

11 2512 26

СЕ модель


Вежа антенна метеорологічного радіолокатора Національного комітету з гідрометеорології Туркменістану.

Нове будівництво. Типовий робочий проект

Керівник: проф. Шмуклер В.С.

Колектив: Хаінсон Ю.А., доц. Псурцева Н.А.

Розробка конструктиву виконана в наступній послідовності:

- формування варіантів топології вежі з оцінкою основних характеристик;

- попередній аналіз динамічних характеристик конструкції вежі;

- складання власне робочого проекту вежі (КМ).

Проектування виконано для особливих умов будівництва:

  • сейсмічність - 9 балів;
  • віддалені регіони;
  • важкодоступна місцевість;
  • скельні грунти в місцях установки башти;
  • IV вітрової район (по тиску вітру);
  • V вітрової район (за швидкістю вітру);
  • I сніговий район;
  • V ожеледних район.

Розрахунок виконаний в середовищі ПК SCAD (версія 11.5.3.1), фундований методом скінченних елементів (МСЕ), представленому в формі методу переміщень.

13 141

Схема башні антенної метеорологічного радіолокатору

14 р115 р2


Особливості впровадження залізобетонних багатопустотних попередньо напружених плит перекриттів

безопалубочного стендового формования

Керівник: проф. Шмуклер В.С.

Колектив: доц. Стоянов Є.Г., доц. Пустовойтова О.М., Калмиков О.О., Резнік П.А., Грицай М.В.

В даний час в Україні впроваджуються нові технології виготовлення попередньо напружених плит перекриттів, в тому числі, і безопалубочного стендового формування. При цьому, номенклатура конструкцій досить розвинена і охоплює широкий спектр прольотів і навантажень. Одним з основних питань, що виникають при проектуванні і виготовленні цих елементів, є вибір раціонального типу і кількості арматури.

У зв'язку з чим, було проведено аналіз існуючих у світовій практиці проектних рішень, і на його базі розроблені пропозиції щодо оптимізації армування плит канатами класу К1400 (К7) і високоміцної дротом Bp1400 (BР-II).

При розробці згаданих пропозицій і рекомендацій ставилося завдання: для заданого навантаження оптимізувати витрату арматури і визначити мінімально допустиму міцність бетону, при якій можна виключити поперечну і верхню подовжню арматуру.

Як результат запропоновані конструкції плит прольотами 2.4 ... 9.0 м, шириною 1200 мм під розрахункове корисне рівномірно розподілене навантаження 8,0 кН/м2. Плити запроектовані як конструкції, що не мають тріщин в нормальних і похилих перетинах при дії експлуатаційних навантажень. Обпирання плит балкове і здійснюється або на кладку стін, або на полиці ригелів. Для випадку обпирання плит на кладку досліджувалася ступінь защемлення плити в стіні з визначенням можливості появи тріщин в її верхній зоні.

Крім того, проведені теоретичні та експериментальні дослідження міцності нормальних і похилих перерізів, тріщиностійкості конструкцій при дії від експлуатаційного та розрахункового навантажень, а також деформативності від короткочасних і тривалих навантажень. Проведена перевірка напруг у верхній зоні плит при передачі зусилля від попереднього натягу арматури на бетон.

16 152 e1449336974888

Загальний вигляд установки для випробувань

17 161

Випробування плити гидравлічним методом навантаження

18 171 Edited


Лінія з виробництва плит на заводі з виготовлення залізобетонних конструкцій у м. Суми

Адаптація типових рішень дорожніх плит до стандартів єврокодів (EN) і норм ДБН В.2.6-98: 2009

Керівник: проф. Шмуклер В.С.

Колектив: доц. Стоянов Є.Г., доц. Пустовойтова О.М.

В даний час дорожні попередньо напружені плити ПДН випускаються відповідно до серії 3.503.1-91 по кресленнях ТПР-503-0-42.

Плити - гладкі, мають розміри в плані 6000х2000 мм, висоту 140 мм, армуються термічно зміцненою арматурою класів Ат-V, Ат-IV. Допускається застосовувати арматуру класів А-V, A-IV відповідно до ДСТУ 3760-98. Плити призначені для використання в якості покриттів дорожніх одягів автомобільних доріг класів I - V під навантаження АК, НК80, НК100 згідно ДБН В.1.2-15: 2009.

У зв'язку зі змінами стандартів по застосовуваної арматури і бетону і змінами стандартів по експлуатаційним вимогам (при застосуванні плит під навантаження LM1, LM2, LM3, LM4 згідно EN 1991-2: 2003) авторами розроблені варіанти робочого армування плит арматурними канатами К1500, із застосуванням бетону класу С25/30 (ПДН-14К) і високоміцної стрижневої арматури класу А800 з бетоном класу С25/30 або С20/25 (ПДН-14А). Ці плити мають однаковий рівень тріщиностійкості із стандартними плитами і більш високу міцність. Прийнятий спосіб натягу арматури К1500 - механічний, арматури А800 - механічний або електротермічний.

19 181

Плита дорожня ПДН-14

20 191

Опалубка і армування плити ПДН-14


Капітальний ремонт моста через р. Сухий Торець в м. Барвінкове

Керівник: проф. Шмуклер В.С.

Колектив: доц. Пустовойтова О.М., Хаінсон Ю.О., та ін.

Міст через р. Сухий Торець в м. Барвінкове знаходиться по вул. Леніна на маршруті центр - залізничний вокзал.

Міст чотирьохпролітний, розрізний, сталезалізобетонний, балковий.

Запроектована конструкція моста виконана у вигляді зварної перфорованої багатозв'язної просторової оболонки, складеної із сталевих листів. За допомогою спеціальної системи зсувних зв'язків до оболонки кріпиться залізобетонна плита, товщиною 200 мм. Бетон класу С 30/35; арматура - каркаси і сітки з елементів класу А500С.

Геометрична незмінність оболонки забезпечується системою перфорованих листових діафрагм, встановлених з кроком 1,6 м. Топологія (структура) моста утворена окремими блоками, які мають габарити 3,2х14,06 м. У поперечному перерізі всього встановлюється 3 блоки. Всі блоки виготовляються на заводі по безвідходній технології. Крім власне оболонки на заводі встановлюється профільований лист, який є одночасно незнімної опалубкою. Крім опалубочного профілю облаштовується система зсувних зв'язків і арматурна система плити. Таким чином, кожен окремий блок є конструкцією високого ступеня заводської готовності. Габарити і вага блоків забезпечують стандартне транспортування до місця проведення капітального ремонту. На монтажі проводиться укрупнена збірка, що проводиться шляхом об'єднання блоків між собою на високоміцних болтах.

Завершальною операцією є укладання монолітного бетону. З метою зменшення власної ваги прогонової будови (в порівнянні з існуючими, залізобетонними) тротуари виконуються у вигляді кесона, що облаштовується по плиті, з використанням захоронюваних вкладишів з пінополістиролу. Дана обставина допускає, без зміни конструкції опор і ригелів, забезпечити переміщення навантаження НК-80. В сукупності, розроблена конструкція являє собою сучасну ефективну систему, застосування якої мінімізує загальні витрати і трудомісткість процесу капітального ремонту.

21 20 e1449339422113

Схема загальгого вигляду мостц через р. Сухий Торець в м. Барвінкове


Обстеження і розробка проекту реконструкції покриття машзалу головного корпусу ТЕЦ-6 СВП «Київські ТЕЦ» ПАТ «Київенерго»

Керівники: проф. Бабаєв В.М., проф. Шмуклер В.С.

Колектив: доц. Рапіна К.О., доц. Пустовойтова О. М., доц. Псурцева Н. О., доц. Бережна Е. В., доц. Гапонова Л. В., Фуксман О. А., Калмиков О. О., Заіка В.М. Е.,

Тимофєєва Є.В., Романовський С.В., Русанова О.І.

ТЕЦ-6 забезпечує тепловою та електричною енергією споживачів Оболонського, Деснянського, Дніпровського, Подільського, Шевченківського районів м.Києва.

Машзал головного корпусу ТЕЦ -6 являє собою однопрогоновий одноповерховий цех, розмірами в осях 54 х 216 м. Висота до низу ферм - 30,025 м. На підставі виконаного обстеження встановлено необхідність виконання реконструкції покриття машзалу головного корпусу ТЕЦ-6.

Розроблений робочий проект реконструкції передбачає заміну існуючої огороджувальної частини суміщеного покриття з покрівлею з рулонних матеріалів на покрівельні сендвіч-панелі з матеріалом, що утеплює шаром з негорючих мінераловатних плит. Для створення необхідного ухилу влаштовується металевої покрівлі (10%) проектом передбачено зведення надбудови з метало-конструкцій за існуючими несучих конструкцій.

08 DSC 0004 Edited 

 09 DSC 0048 Edited


Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

Університет в соцмережах

Logo ukr png instagramfacebook

На сайті 55 гостей та користувачі відсутні