Вступникам

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, за напрямом «Будівництво», спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» за денною та заочною формами навчання та на факультеті післядипломної освіти.

Попит на молодих фахівців - інженерів-будівельників постійно знаходиться на високому рівні.

Отримана освіта дозволяє нашим випускникам успішно працювати в області проектування і зведення будівель і споруд цивільного та промислового призначення.

Випускники спеціальності «ПЦБ» працюють в провідних проектних і будівельних організаціях не тільки на території України і СНД, а й за кордоном.

По завершенні основного курсу є можливість продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі, а в процесі навчання брати участь під керівництвом професорсько-викладацького складу у виконанні науково-дослідних робіт.

Ви зробите правильний вибір, вступивши вчитися в Університет на спеціальність «Промислове та цивільне будівництво».

Для абітурієнта під час вступу необхідно надати сертифікат ЗНО:

• українська мова та література;

• математика;

• фізика або хімія.

Більш детальна інформація про умови вступу представлена ​​на порталі: Вступнику.

 

Будівельний факультет Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

ЗАПРОШУЄ АБІТУРІЄНТІВ НА НАВЧАННЯ

за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” (освітня програма “Промислове та цивільне будівництво”)

за освітнім ступенем бакалавр!

будівельний факультет хнумг

МИ ПРОПОНУЄМО:

- якісну освіту та диплом європейського зразка;

- фіксовану кількість бюджетних місць та академічну стипендію;

- кваліфікований професорсько-викладацький склад;

- забезпеченість гуртожитком та прогресивною матеріально-технічною базою;

- потужні традиції та сучасні інновації в навчанні;

- практичну підготовку на передових будівельних підприємствах м. Харкова;

- програми Міжнародної та національної академічної мобільності;

- широкі можливості для подальшого працевлаштування;

- подальше навчання в магістратурі та аспірантурі (в т.ч. на бюджетній основі).

Вартість навчання за контрактом - 15840 грн.

Контактна інформація:

https://bf.kname.edu.ua - сайт будівельного факультету

https://bk.kname.edu.ua - сайт кафедри будівельних конструкцій

057-707-32-83 - деканат будівельного факультету

057-707-33-26 - приймальна комісія Університету

095-002-06-26 - для інформації щодо діяльності факультету та кафедр

Поштова адреса: 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, корпус бмк, каб. 313.


Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

Університет в соцмережах

Logo ukr png instagramfacebook

На сайті 111 гостей та користувачі відсутні