Навчальний процес

Кафедрою будівельних конструкцій здійснюється підготовка бакалаврів за напрямом «Будівництво», спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

Навчально-виховний процес спрямований на підготовку кваліфікованого працівника відповідного рівня і профілю, конкурентноздатного на ринку праці, компетентного, відповідального, що вільно володіє своєю професією і орієнтованого в суміжних областях діяльності, здатного до еффектфивної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного зростання.

У випускників кафедри є можливість продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі, беручи участь, під керівництвом професорсько-викладацького складу, у виконанні науково-дослідних робіт.

01 DSC8210 Edited

Якість підготовки фахівців в університеті забезпечується високим рівнем вимог при конкурсному відборі абітурієнтів, широким використанням в навчальному процесі передових форм і сучасних технологій навчання, наявністю добре оснащеної сучасним обладнанням та комп'ютерною технікою матеріально-технічної бази.

Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

Університет в соцмережах

Logo ukr png instagramfacebook

На сайті 76 гостей та користувачі відсутні