Аспірантура і Докторантура

Аспірантура кафедри будівельних конструкцій надає громадянам України, іноземним громадянам, які мають вищу освіту рівня магістра, можливість підвищення наукової та педагогічної кваліфікації.

Успішне закінчення аспірантури відкриває широкі можливості не тільки до підвищення соціального статусу, а й до побудови успішної наукової та педагогічної кар'єри, гостро затребуваною сьогоднішнім ринком праці.

З метою підготовки фахівців, що мають наукові ступені кандидата наук (Phd) до здобуття наукового ступеня докторa наук, на кафедрі функціонує докторантура.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів на кафедрі будівельних конструкцій:

192 - будівництво та цивільна інженерія.

Аспірантам і докторантам, які працюють над дисертаціями, забезпечується кваліфіковане наукове керівництво та консультування, надається допомога в проведенні експериментів і обробці отриманих даних.

Наукові дослідження кафедри будівельних конструкцій спрямовані на розробку, дослідження та впровадження інноваційних архітектурно-будівельних систем.

01 aspyr ta doktorant 131

Поточні роботи виконуються співробітниками кафедри в рамках функціонування наукової школи «Конструкції і матеріали для житлових і громадських будівель», заснованої в 1992 р (керівник - зав. кафедри, проф. Шмуклер В.С.).

Проведення експериментальних наукових досліджень забезпечує «Галузева науково-дослідна лабораторія з обстеження та випробування будівельних конструкцій і матеріалів» (свідоцтво про атестацію № 100-202 / 2013), що входить до складу кафедри.

02 aspyr ta doktorant 121

Взаємовигідна робота з провідними будівельними організаціями дозволяє здійснювати промислове впровадження розроблюваних конструкцій, методів їх проектування, виробництва, транспортування і монтажу, забезпечуючи значну економію ресурсів.

Ознайомитися з тематикою захищених кандидатських та докторських дисертацій можна тут.


Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

Університет в соцмережах

Logo ukr png instagramfacebook

На сайті 83 гостей та користувачі відсутні