Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Дисципліни спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

2020/2021 н.р.

Обов'язкові компоненти освітньої програми

ОК 1 Іноземна мова
ОК 2 Філософія
ОК 3 Українські історико-гуманітарні студії
ОК 4 Теорія і практика правозастосування
ОК 5 Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій
ОК 6 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
ОК 7 Хімія
ОК 8 Інженерна та комп'ютерна графіка
ОК 9 Інженерна геодезія
ОК 10 Вища математика
ОК 11 Фізика
ОК 12 Теоретична механіка
ОК 13 Опір матеріалів
ОК 14 Будівельна механіка
ОК 15 Будівельне матеріалознавство
ОК 16 Технічна механіка рідини і газу
ОК 17 Інженерні системи будівель і споруд
ОК 18 Інженерна геологія
ОК 19 Архітектура будівель і споруд
ОК 20 Курсовий проект "Архітектура будівель і споруд"
ОК 21 Планування міст і транспорт
ОК 22 Механіка грунтів і основи фундаментобудування
ОК 23 Основи розрахунку будівельних конструкцій
ОК 24 Метрологія і стандартизація
ОК 25 Технологія будівельного виробництва
ОК 26 Організація будівельного виробництва
ОК 27 Економіка будівництва
ОК 28 Міські інженерні мережі
ОК 29 Залізобетонні та кам'яні конструкції
ОК 30 Курсовий проект "Залізобетонні та кам'яні конструкції"
ОК 31 Будівельна техніка та виробнича база будівництва
ОК 32 Металеві конструкції
ОК 33 Курсовий проект "Металеві конструкції"
ОК 34 Основи і фундаменти
ОК 35 Курсовий проект "Основи і фундаменти"
ОК 36 Навчальна практика
ОК 37 Технологічна практика
ОК 38 Виробнича практика
ОК 39 Переддипломна практика
ОК 40 Дипломна робота

Вибіркові компоненти освітньої програми

ВК 1.1 Основи економічних знань
ВК 1.2 Психологія
ВК 1.3 Політологія
ВК 1.4 Культурологія
ВК 1.5 Ділова іноземна мова
ВК 2.1 Місто як соціальна система
ВК 2.2 Соціологія
ВК 2.3 Етика та естетика
ВК 2.4 Господарське право
ВК 2.5 Іноземна мова професійного спрямування

ВК С1.1 Іноземна мова (спец.курс)
ВК С1.2 Іноземна мова (спец.курс)
ВК С1.3 Іноземна мова (спец.курс)
ВК С2.1 Проектування в системі AutoCAD, ArchiCAD
ВК С2.2 Проектування в системі Autodesk Revit, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Infra Works 360
ВК С2.3 Комп’ютерна візуалізація
ВК С3.1 Композиційні матеріали, комплексна механізація та інноваційні технології в сучасному будівництві
ВК С3.2 Технічна експертиза будівель і споруд
ВК С3.3 Сучасні аспекти геотехніки
ВК С4.1 Інноваційні проектні рішення в системах життєзабезпечення будівель і споруд
ВК С4.2 Інтелектуальні системи енергоспоживання в системах життєзабезпечення будівель і споруд
ВК С4.3 Обґрунтування енерго- ресурсозберерігаючих проектних рішень в системах життєзабезпечення будівель і споруд
ВК С5.1 Європейські стандарти бізнес-планування
ВК С5.2 Кошторисна справа та ціноутворення у будівництві
ВК С5.3 Основи технологічного бізнесу

ВК П1.1 Дерев'яні конструкції
ВК П1.2 Проектування залізобетонних конструкцій
ВК П1.3 Проектування залізобетонних конструкцій (спецкурс)
ВК П1.4 Спеціальні фундаменти
ВК П1.5 Проектування металевих конструкцій
ВК П1.6 Проектування металевих конструкцій (спецкурс)
ВК П1.7 Зведення і монтаж будівель і споруд
ВК П1.8 Курсовий проект "Проектування залізобетонних конструкцій"
ВК П1.9 Курсовий проект "Проектування металевих конструкцій"
ВК П2.1 Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій
ВК П2.2 Основи проектування залізобетонних конструкції
ВК П2.3 Технічна експлуатація будівель і споруд
ВК П2.4 Підземне будівництво
ВК П2.5 Основи проектування металевих конструкції
ВК П2.6 Технологічні процеси під час зведення будівель і споруд
ВК П2.7 Технологія зведення монолітних будівель і споруд
ВК П2.8 Курсовий проект "Технічна експлуатація будівель і споруд "
ВК П2.9 Курсовий проект "Технологічні процеси під час зведення будівель і споруд"
ВК П3.1 Конструкції з дерева та пластмас
ВК П3.2 Проектування будівель в залізобетонному каркасі
ВК П3.3 Інженерні вишукування
ВК П3.4 Фундаменти спеціальних споруд та підземне будівництво
ВК П3.5 Проектування будівель в металевому каркасі
ВК П3.6 Спецкурс випускової кафедри "Чисельні методи у геотехніці"
ВК П3.7 Будівельні процеси під час зведення будівель і споруд
ВК П3.8 Курсовий проект "Розрахунок стійкості схилу та укосу"
ВК П3.9 Курсовий проект комплексний "Розрахунок одноповерхової промислової будівлі"


Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

Університет в соцмережах

Logo ukr png instagramfacebook

На сайті 120 гостей та користувачі відсутні